PDF 171kWORD 993k

 

 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

 

ENVI(2020)0203_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 3. februarja 2020, od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

3. februar 2020 od 15.00 do 16.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Izmenjava mnenj s komisarjem za notranji trg Thierryjem Bretonom

3. februar 2020 od 16.30 do 17.45

3. Sporočila predsednika

4. Sporočila predsednika o priporočilih koordinatorjev z dne 20. januarja 2020

5. Izmenjava mnenj z izvršno direktorico Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) Andreo Ammon

3. februar 2020 od 17.45 do 18.30

*** Elektronsko glasovanje ***

6. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2020

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00

 

         Sprejetje osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 17. januar 2020 ob 11.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

7. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: osnutek izvedbene uredbe Komisije o neodobritvi ekstrakta propolisa kot osnovne sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Poročevalka:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Izmenjava mnenj na podlagi predloga resolucije

8. Nasprotovanje v skladu s členom 112 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Izmenjava mnenj na podlagi predloga resolucije

9. Razno

10. Naslednja seja

         17. in 18. februar 2020 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 30. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov