PDF 165kWORD 279k

 

 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

 

ENVI(2020)0213_1

ESITYSLISTALUONNOS

Ylimääräinen kokous

Torstai 13. helmikuuta 2020 klo 9.00–9.30

Strasbourg

Kokoushuone: Louise Weiss (N1.3)

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         2.–3. joulukuuta 2019 PV – PE644.958v01-00

*** Koneäänestys ***

4. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: Ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Yhteisesittelijät:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Vastaava:

 

ENVI

 

 

 

         Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen

5. Työjärjestyksen 112 artiklan mukainen vastalause: ehdotus komission täytäntöönpanoasetukseksi kittivahan jättämisestä hyväksymättä perusaineeksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Esittelijä:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Vastaava:

 

ENVI

 

 

 

         Päätöslauselmaesityksen hyväksyminen

6. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: Vuotuinen kasvuselvitys 2020

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Valmistelija:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Vastaava:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 17. tammikuuta 2020 klo 11.00

*** Koneäänestys päättyy ***

7. Muut asiat

8. Seuraavat kokoukset

         17. helmikuuta 2020 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

         18. helmikuuta 2020 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö