PDF 172kWORD 279k

 

 

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

 

ENVI(2020)0213_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Izvanredna sjednica

četvrtak 13. veljače 2020., 9:00 – 9:30

Strasbourg

Dvorana: Louise Weiss (N1.3)

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Priopćenja predsjedatelja

3. Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

         2. – 3. prosinca 2019. PV – PE644.958v01-00

*** Elektroničko glasovanje ***

4. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Suizvjestitelji:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Usvajanje prijedloga rezolucije

5. Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: Nacrt provedbene uredbe Komisije o neodobravanju ekstrakta propolisa kao osnovne tvari u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Izvjestiteljica:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Nadležni odbor:

 

ENVI

 

 

 

         Usvajanje prijedloga rezolucije

6. Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: godišnji pregled rasta za 2020.

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Izvjestitelj za mišljenje:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Nadležni odbor:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Usvajanje nacrta mišljenja

         Rok za podnošenje amandmana: 17. siječnja 2020., 11:00

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

7. Razno

8. Sljedeće sjednice

         17. veljače 2020., 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

         18. veljače 2020., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 7. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti