PDF 174kWORD 279k

 

 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

 

ENVI(2020)0213_1

NAPIRENDTERVEZET

Rendkívüli ülés

2020. február 13., csütörtök, 9.00–9.30

Strasbourg

Terem: Louise Weiss (N1.3)

1. A napirend elfogadása

2. Az elnök közleményei

3. A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

         2019. december 2–3. PV – PE644.958v01-00

*** Elektronikus szavazás ***

4. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: géntechnológiával módosított MON 87708 x MON 89788 szójababot (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezete

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Társelőadók:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány elfogadása

5. Kifogás az eljárási szabályzat 112. cikke alapján: a propoliszkivonat egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról szóló bizottsági végrehajtási rendelet tervezete

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Előadó:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Illetékes:

 

ENVI

 

 

 

         Állásfoglalási indítvány elfogadása

6. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2020. évi éves növekedési jelentés

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

A vélemény előadója:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Illetékes:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Véleménytervezet elfogadása

         A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. január 17., 11.00

*** Elektronikus szavazás vége ***

7. Egyéb kérdések

8. Következő ülés(ek)

         2020. február 17., 15.00–18.30 (Brüsszel)

         2020. február 18., 9.00–12.30 és 14.30–18.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2020. február 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat