PDF 170kWORD 1012k

 

 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

 

ENVI(2020)0213_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Neeilinis posėdis

2020 m. vasario 13 d., ketvirtadienis, 9.00–9.30 val.

Strasbūras

Salė: Louise Weiss (N1.3)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. gruodžio 2–3 d. PV – PE644.958v01-00

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projektas

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Pranešėjai:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos tvirtinimas

5. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo reglamento, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką propolio ekstraktas nepatvirtinamas kaip pagrindinė medžiaga, projektas

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Pranešėja:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos tvirtinimas

6. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė augimo apžvalga

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Nuomonės referentas:

 

Pascal Canfin (RENEW)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. sausio 17 d. 11.00 val.

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

7. Kiti klausimai

8. Kiti posėdžiai

         2020 m. vasario 17 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2020 m. vasario 18 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. vasario 5 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika