PDF 177kWORD 279k

 

 

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

 

ENVI(2020)0213_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa straordinarja

Il-Ħamis 13 ta' Frar 2020, 9.00 – 9.30

Strasburgu

Sala: Louise Weiss (N1.3)

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Avviżi tal-president

3. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         it-2 u t-3 ta' Diċembru 2019 PV – PE644.958v01-00

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

4. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom il-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, li jikkonsistu minnha jew li huma prodotti minnha, skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Korapporteurs:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

5. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: abbozz ta' Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni rigward in-nuqqas ta' approvazzjoni tal-estratt tal-propolis bħala sustanza bażika skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Rapporteur:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Responsabbli:

 

ENVI

 

 

 

         Adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni

6. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2020

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Responsabbli:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

         Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-17 ta' Jannar 2020, 11.00

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

7. Kwistjonijiet varji

8. Laqgħat li jmiss

         is-17 ta' Frar 2020, 15.00 – 18.30 (Brussell)

         it-18 ta' Frar 2020, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 5 ta' Frar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza