PDF 169kWORD 1008k

 

 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 

ENVI(2020)0213_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Joi, 13 februarie 2020, 9.00 - 9.30

Strasbourg

Sala: Louise Weiss (N1.3)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         2-3 decembrie 2019 PV – PE644.958v01-00

*** Votare electronică ***

4. Obiecțiune în temeiul articolului 112: proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Coraportori:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

5. Obiecțiune în temeiul articolului 112: proiectul de Regulament de punere în aplicare al Comisiei privind neaprobarea extractului de propolis ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Raportoare:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

 

         Adoptarea propunerii de rezoluție

6. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii 2020

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Raportor pentru aviz:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Comisie competentă:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

 

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 17 ianuarie 2020, 11.00

*** Sfârșitul votării electronice ***

7. Chestiuni diverse

8. Reuniuni următoare

         17 februarie 2020, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         18 februarie 2020, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 5 februarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate