PDF 169kWORD 994k

 

 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

 

ENVI(2020)0213_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Izredna seja

v četrtek, 13. februarja 2020, od 9.00 do 9.30

Strasbourg

Sejna soba: Louise Weiss (N1.3)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sprejetje zapisnika seje:

         2. in 3. decembra 2019 PV – PE644.958v01-00

*** Elektronsko glasovanje ***

4. Nasprotovanje po členu 112 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

ENVI/9/02405

 2020/2535(RSP) 

 

Soporočevalci:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Eleonora Evi (NI)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

5. Ugovor na podlagi člena 112 Poslovnika: osnutek izvedbene uredbe Komisije o neodobritvi ekstrakta propolisa kot osnovne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

ENVI/9/02404

 2020/2534(RSP) 

 

Poročevalka:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Pristojni odbor:

 

ENVI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

6. Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 2020

ENVI/9/02212

 2019/2211(INI) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00

Pristojni odbor:

 

ECON* –

Aurore Lalucq (S&D)

PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00

         Sprejetje osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 17. januar 2020 ob 11.00

*** Konec elektronskega glasovanja ***

7. Razno

8. Naslednja seja

         17. februar 2020 od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         18. februar 2020 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 7. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov