PDF 200kWORD 283k

 

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

ENVI(2020)0504_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 4. května 2020, 10:00–12:00 a 12:00–13:00

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

A s účastí členů výboru ENVI na dálku

4. května 2020, 10:00–12:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Výměna názorů s ředitelkou Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Dr. Andreou Ammonovou o aktuální situaci týkající se onemocnění COVID-19

4. Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

ENVI/9/02382

 2020/2023(INI) 

 

Předsedy:

 

Pascal Canfin (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

 

         projednání návrhu stanoviska ve formě dopisu

5. Zřízení Fondu pro spravedlivou transformaci

ENVI/9/02351

***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

 

Zpravodaj:

 

Alexandr Vondra (ECR)

PA – PE650.356v03-00

Příslušný výbor:

 

REGI

Manolis Kefalogiannis (PPE)

PR – PE648.609v03-00

 

         projednání návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. května 2020, 11:00

* * *

4. května 2020, 12:00–13:00

HLASOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PAPÍROVÉHO HLASOVACÍHO LÍSTKU

6. Minimální požadavky na opětovné využívání vody

ENVI/9/01278

***II 2018/0169(COD) 15301/2/2019 – C9-0107/2020

  T8-0071/2019

 

Zpravodajka:

 

Simona Bonafè (S&D)

PR – PE650.390v01-00
LA – PE646.829v02-00
AG – PE646.828v01-00

Příslušný výbor:

 

ENVI

 

 

 

         přijetí návrhu doporučení pro druhé čtení

7. Doporučení pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

ENVI/9/02382

 2020/2023(INI) 

 

Předsedy:

 

Pascal Canfin (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

 

         přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

* * *

Výsledky hlasování budou oznámeny písemně mezi 15:00 a 15:30.

8. Různé

9. Příští schůze

         12. května 2020 (Brusel)

Poslední aktualizace: 4. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí