PDF 180kWORD 283k

 

 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

 

ENVI(2020)0504_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. gegužės 4 d., pirmadienis, 10.00–12.00 val. ir 12.00–13.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

ENVI komiteto nariai dalyvauja nuotoliniu būdu

2020 m. gegužės 4 d. 10.00–12.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Keitimasis nuomonėmis su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) direktore dr. Andrea Ammon. Naujausia informacija apie COVID-19 padėtį

4. Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

ENVI/9/02382

 2020/2023(INI) 

 

Pirmininkas:

 

Pascal Canfin (Renew)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto svarstymas

5. Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas

ENVI/9/02351

***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

 

Nuomonės referentas:

 

Alexandr Vondra (ECR)

PA – PE650.356v03-00

Atsakingas komitetas:

 

REGI

Manolis Kefalogiannis (PPE)

PR – PE648.609v03-00

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. gegužės 12 d. 11.00 val.

* * *

2020 m. gegužės 4 d. 12.00–13.00 val.

BALSAVIMAS BIULETENIAIS

6. Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai

ENVI/9/01278

***II 2018/0169(COD) 15301/2/2019 – C9-0107/2020

  T8-0071/2019

 

Pranešėja:

 

Simona Bonafè (S&D)

PR – PE650.390v01-00
LA – PE646.829v02-00
AG – PE646.828v01-00

Atsakingas komitetas:

 

ENVI

 

 

 

         Rekomendacijos antrajam svarstymui projekto tvirtinimas

7. Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

ENVI/9/02382

 2020/2023(INI) 

 

Pirmininkas:

 

Pascal Canfin (Renew)

 

Atsakingas komitetas:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

* * *

Balsavimo rezultatai bus pateikti raštu 15.00–15.30 val.

8. Kiti klausimai

9. Kiti posėdžiai

         2020 m. gegužės 12 d. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 30 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika