PDF 181kWORD 283k

 

 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 

ENVI(2020)0504_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 4 maj 2020 kl. 10.00–12.00 och kl. 12.00–13.00

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

ENVI-ledamöter deltar också på distans

4 maj 2020 kl. 10.00–12.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Diskussion med dr Andrea Ammon, direktör för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) – uppdatering om Covid-19-situationen

4. Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

ENVI/9/02382

 2020/2023(INI) 

 

Ordförande:

 

Pascal Canfin (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande i form av en skrivelse

5. Inrättande av Fonden för en rättvis omställning

ENVI/9/02351

***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

 

Föredragande av yttrande:

 

Alexandr Vondra (ECR)

PA – PE650.356v03-00

Ansvarigt utskott:

 

REGI

Manolis Kefalogiannis (PPE)

PR – PE648.609v03-00

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 12 maj 2020 kl. 11.00

* * *

4 maj 2020 kl. 12.00–13.00

OMRÖSTNING MED RÖSTBLANKETT

6. Minimikrav för återanvändning av vatten

ENVI/9/01278

***II 2018/0169(COD) 15301/2/2019 – C9-0107/2020

  T8-0071/2019

 

Föredragande:

 

Simona Bonafè (S&D)

PR – PE650.390v01-00
LA – PE646.829v02-00
AG – PE646.828v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ENVI

 

 

 

         Antagande av förslag till andrabehandlingsrekommendation

7. Rekommendationer om förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

ENVI/9/02382

 2020/2023(INI) 

 

Ordförande:

 

Pascal Canfin (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

AFET, INTA

Kati Piri (S&D)
Christophe Hansen (PPE)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

* * *

Resultatet av omröstningen kommer att meddelas skriftligen mellan kl. 15:00 och 15:30.

8. Övriga frågor

9. Kommande sammanträden

         12 maj 2020 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 30 april 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy