Proiect de ordine de zi - ENVI_OJ(2021)06-14_1Proiect de ordine de zi
ENVI_OJ(2021)06-14_1

ENVI_OJ(2021)06-14_1

 

 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 

ENVI(2021)0614_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 14 iunie 2021, 13.45 - 16.15 și 16.45 - 17.45

Marți, 15 iunie 2021, 9.00 - 12.00 și 12.00 - 13.00

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

Și cu participarea de la distanță a membrilor Comisiei ENVI

14 iunie 2021, 13.45 - 16.15

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Raport privind negocierile interinstituționale în curs

ENVI/9/01588

* Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind evaluarea tehnologiilor medicale și de modificare a Directivei 2011/24/UE
* Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului

4. Schimb de opinii cu Comisia privind aspectele revizuirii politicii comerciale care țin de domeniul de competență al ENVI

5. O strategie a UE de reducere a emisiilor de metan

ENVI/9/05279

 2021/2006(INI) 

 

Raportoare:

 

Maria Spyraki (PPE)

PR – PE689.794v01-00

Comisie competentă:

 

ENVI*

 

 

Avize:

 

ITRE*

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE692.623v01-00
AM – PE693.681v01-00

 

AGRI*

Asger Christensen (Renew)

PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00

  Examinarea proiectului de raport

  Termen de depunere a amendamentelor: 21 iunie 2021, 11.00

* * *

*** Votare ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță

Sesiunea de votare va începe pe 14 iunie la ora 16.15 și se va încheia la ora 17.45.

Toți deputații care participă la vot vor vota prin aplicația iVote.

6. Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Raportoare:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

Avize:

 

BUDG

Decizie: fără aviz

 

 

ITRE

Decizie: fără aviz

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Adoptarea amendamentelor

  Termen de depunere a amendamentelor: 3 martie 2021, 11.00

Rezultatele votului privind amendamentele la proiectul de raport vor fi anunțate în scris.

Votul final asupra proiectului de raport va avea loc marți, 15 iunie, la ora 12.00.

*** Sfârșitul votării ***

* * *

14 iunie 2021, 16.45 - 17.45

7. Schimb de opinii cu Comisia referitor la o nouă strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice

15 iunie 2021, 9.00 - 12.00

8. Anunțarea rezultatelor votului asupra amendamentelor la proiectul de raport referitor la „Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030”

9. Schimb de opinii cu Comisia privind normele de emisii post-Euro 6/VI pentru autoturisme, camionete, camioane și autobuze

10. Regulamentul privind bateriile și deșeurile de baterii, de abrogare a Directivei 2006/66/CE și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020

ENVI/9/04958

***I 2020/0353(COD) COM(2020)0798 – C9-0400/2020

 

Raportoare:

 

Simona Bonafè (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ENVI*

 

 

Avize:

 

ITRE*

Patrizia Toia (S&D)

PA – PE692.744v01-00

 

IMCO*

Antonius Manders (PPE)

 

 

TRAN

Ismail Ertug (S&D)

 

  Schimb de opinii cu Comisia

11. Raportul Centrului Comun de Cercetare intitulat „Bioeconomia europeană în 2050: patru scenarii de analiză prospectivă”

ENVI/9/06205

  Prezentarea raportului de către Centrul Comun de Cercetare

  Schimb de opinii

* * *

15 iunie 2021, 12.00 - 13.00

*** Votare ***

Deschiderea procedurii de votare de la distanță

Sesiunea de votare va începe la ora 12.00 și se va încheia la ora 13.00.

Toți deputații care participă la vot vor vota prin aplicația iVote.

12. Programul general al Uniunii de acțiune pentru mediu până în 2030

ENVI/9/04390

***I 2020/0300(COD) COM(2020)0652 – C9-0329/2020

 

Raportoare:

 

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

PR – PE680.827v01-00
AM – PE689.633v02-00

Comisie competentă:

 

ENVI

 

 

Avize:

 

BUDG

Decizie: fără aviz

 

 

ITRE

Decizie: fără aviz

 

 

TRAN

Rovana Plumb (S&D)

AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

 

AGRI

Pär Holmgren (Verts/ALE)

AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

 

PECH

 

 

  Adoptarea proiectului de raport

  Termen de depunere a amendamentelor: 3 martie 2021, 11.00

Rezultatele votului vor fi anunțate în scris.

*** Sfârșitul votării ***

13. Chestiuni diverse

14. Reuniuni următoare

  21 iunie 2021 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 9 iunie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate