17.12.2014
ENVI_PA(2014)544461
NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl naujos ES miškų strategijos - miškams ir su mišku susijusiam sektoriui
(2014/2223(INI))
Nuomonės referentas: Francesc Gambús

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 268kWORD 168k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika