17.12.2014
ENVI_PA(2014)544461
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
k novej stratégii lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva
(2014/2223(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Francesc Gambús

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 195kWORD 168k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia