17.12.2014
ENVI_PA(2014)544461
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
över en ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn
(2014/2223(INI))
Föredragande av yttrande: Francesc Gambús

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 119kWORD 166k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy