30.11.2015
ENVI_PA(2015)571773
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година: Европейска агенция за околна среда
(2015/2168(DEC))
Докладчик по становище: Джовани Ла Вия

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 309kWORD 175k
Правна информация - Политика за поверителност