30.11.2015
ENVI_PA(2015)571773
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: Euroopa Keskkonnaamet
(2015/2168(DEC))
Arvamuse koostaja: Giovanni La Via

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 154kWORD 171k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika