30.11.2015
ENVI_PA(2015)571773
LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
talousarvion valvontavaliokunnalle
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014
(2015/2168(DEC))
Valmistelija: Giovanni La Via

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 57kWORD 172k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö