30.11.2015
ENVI_PA(2015)571773
NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
dėl 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo: Europos aplinkos agentūra
(2015/2168(DEC))
Nuomonės referentas: Giovanni La Via

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 305kWORD 174k
Teisinė informacija - Privatumo politika