30.11.2015
ENVI_PA(2015)571773
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
(2015/2168(DEC))
Atzinuma sagatavotājs: Giovanni La Via

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 306kWORD 175k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika