30.11.2015
ENVI_PA(2015)571773
PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Kontroli Budżetowej
w sprawie absolutorium za rok 2014: Europejska Agencja Środowiska
(2015/2168(DEC))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giovanni La Via

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 236kWORD 175k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności