30.11.2015
ENVI_PA(2015)571773
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru 2014: Agenția Europeană de Mediu
(2015/2168(DEC))
Raportor pentru aviz: Giovanni La Via

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 227kWORD 176k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate