30.11.2015
ENVI_PA(2015)571773
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till budgetkontrollutskottet
över ansvarsfrihet för 2014: Europeiska miljöbyrån
(2015/2168(DEC))
Föredragande av yttrande: Giovanni La Via

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 58kWORD 171k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy