13.3.2018
ENVI_PA(2018)618229
NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl maisto ir ūkininkavimo ateities
(2018/2037(INI))
Nuomonės referentė: Angélique Delahaye

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 308kWORD 64k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika