13.3.2018
ENVI_PA(2018)618229
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
k budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva
(2018/2037(INI))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Angélique Delahaye

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 234kWORD 59k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia