13.3.2018
ENVI_PA(2018)618229
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
om framtiden för livsmedel och jordbruk
(2018/2037(INI))
Föredragande av yttrande: Angélique Delahaye

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 56kWORD 58k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy