14.11.2018
ENVI_PA(2018)627702
UDKAST TIL UDTALELSE
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2017
(2018/2182(DEC))
Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 96kWORD 63k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik