11.11.2019
ENVI_PA(2019)641160
ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie begrotingscontrole
inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2018
(2019/2070(DEC))
Rapporteur voor advies: Pascal Canfin

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 93kWORD 64k
Juridische mededeling - Privacybeleid