11.11.2019
ENVI_PA(2019)641168
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion III - Kommissionen og forvaltningsorganerne
(2019/2055(DEC))
Ordfører for udtalelse: Pascal Canfin

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 124kWORD 66k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik