11.11.2019
ENVI_PA(2019)641168
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: eelarvekontrollikomisjon
Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu - Komisjon ja rakendusametid
(2019/2055(DEC))
Arvamuse koostaja: Pascal Canfin

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 119kWORD 66k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika