11.11.2019
ENVI_PA(2019)641168
NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis - Komisija ir vykdomosios įstaigos
(2019/2055(DEC))
Nuomonės referentas: Pascal Canfin

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 128kWORD 66k
Teisinė informacija - Privatumo politika