11.11.2019
ENVI_PA(2019)641168
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras
(2019/2055(DEC))
Atzinuma sagatavotājs: Pascal Canfin

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 139kWORD 60k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika