11.11.2019
ENVI_PA(2019)641168
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive
(2019/2055(DEC))
Raportor pentru aviz: Pascal Canfin

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 127kWORD 67k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate