14.1.2020
ENVI_PA(2020)646764
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Ekonomikas un monetārajai komitejai
par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2020. gada izaugsmes pētījums
(2019/2211(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Pascal Canfin

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 109kWORD 58k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika