8.10.2013
ENVI_PR(2013)519759
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях
(2013/2091(INI))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик по становище: Естер де Ланге

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 731kWORD 105k
Правна информация - Политика за поверителност