8.10.2013
ENVI_PR(2013)519759
NÁVRH SPRÁVY
o potravinovej kríze, podvodom v potravinovom reťazci a jeho kontrole
(2013/2091(INI))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Esther de Lange

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 483kWORD 115k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia