8.10.2013
ENVI_PR(2013)519759
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om livsmedelskrisen, bedrägerier i livsmedelskedjan och kontrollen över detta
(2013/2091(INI))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Esther de Lange

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 241kWORD 77k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy