10.3.2015
ENVI_PR(2015)539669
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par turpmākiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu "Right2Water"
(2014/2239(INI))
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referente: Lynn Boylan

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 163kWORD 82k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika