4.2.2015
ENVI_PR(2015)546891
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации
(COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Анджей Гжиб

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 254kWORD 413k
Правна информация - Политика за поверителност