4.2.2015
ENVI_PR(2015)546891
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení
(COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Andrzej Grzyb

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 245kWORD 423k
Právní upozornění - Ochrana soukromí