4.2.2015
ENVI_PR(2015)546891
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg
(COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Andrzej Grzyb

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 225kWORD 361k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik