4.2.2015
ENVI_PR(2015)546891
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramise kohta
(COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Andrzej Grzyb

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 213kWORD 367k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika