4.2.2015
ENVI_PR(2015)546891
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta
(COM(2013)0919 - C8-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Andrzej Grzyb

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 217kWORD 388k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö