4.2.2015
ENVI_PR(2015)546891
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo
(COM(2013) 0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Andrzej Grzyb

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 238kWORD 427k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika