4.2.2015
ENVI_PR(2015)546891
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties
(COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Andrzej Grzyb

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 227kWORD 358k
Juridische mededeling - Privacybeleid