4.2.2015
ENVI_PR(2015)546891
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení
(COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Andrzej Grzyb

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 243kWORD 405k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia