4.2.2015
ENVI_PR(2015)546891
OSNUTEK POROČILA
o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak
(COM(2013)0919 - C8-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Andrzej Grzyb

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 222kWORD 401k
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov