4.2.2015
ENVI_PR(2015)546891
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar
(COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Andrzej Grzyb

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 222kWORD 363k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy