3.11.2016
ENVI_PR(2016)593850
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om palmolja och avverkning av regnskogar
(2016/2222(INI))
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Kateřina Konečná

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 252kWORD 50k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy