16.4.2018
ENVI_PR(2018)619135
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van de geïntegreerde benadering van de Unie om de CO2-emissies van lichte voertuigen te beperken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 (herschikking)
(COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Miriam Dalli

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 793kWORD 100k
Juridische mededeling - Privacybeleid